Category: Pojazdy na torach

POCIĄG PUSH-PULL - czesc 1

Istnieje jednak między nimi pewna zasadnicza różnica, a mianowicie pociągi te są możliwe do przerabiania. Jako owe modyfikacje rozumie się skracanie, wydłużanie. Jest także sposobność wymieniania lokomotywy oraz w konsekwencji tego dopasowywania wyglądu tych maszyn stricte do systemu sterowania. Jeżeli ...

POCIĄG PUSH-PULL - czesc 1

Spośród środków masowego transportu, jakie są bardzo popularne wyróżnić należy przede wszystkim pociągi push-pull. W dosłownym tłumaczeniu to określenie brzmi „pchaj-ciągnij”. Odnosi się ono do nazewnictwa środków transportu, które złożone są z wagon&oacu...

Elektryczny zespół trakcyjny

Elektryczny zespół trakcyjny czyli EZT w skrócie to określenie stosowane w kierunku charakterystyki specyficznych rodzajów pojazdów szynowych, jakie cechują się budową z dwóch członów sterowniczych. Dodatkowo warto wspomnieć o tym, iż zespoły te wyszczególniaj...

Szynobus

Kolejnym wartym omówienia środkiem transportu masowego jest szynobus. To specyficzny rodzaj pojazdu szynowego, który odznacza się lekkim wagonem silnikowym. Są też warianty szynobusów, w których występuje jako element składowy i podstawowy motor napędzający zespół trakcyjny ...

Zalety tramwajów

Przemieszczanie się tramwajami ma wiele zalet, dlatego też wykorzystując ten fakt, nasza firma decyduje się na wyjątkowo bogaty wachlarz floty tramwajowej. Produkcję prowadzimy na rozległą skalę, opierając się o zastosowanie wyłącznie nowoczesnych technologii wytwórstwa oraz innowacyjnych rozwiąza...

Klasyfikacja tramwajów - czesc 2

Kolejna podkategoria to wagony doczepne, jakie nie posiadają silników, jak wskazuje na to samo ich nazewnictwo. Mają tak zwane bierne doczepy, ale mają motor napędzający, jednak brak im stanowiska dla motorniczego. Wyróżnia się także wagony sterownicze, z bierną doczepą i stanowiskiem motorniczego. Patrzą...

Klasyfikacja tramwajów - czesc 1

Do popularnych rodzajów tramwajów zaliczyć należy modele konne , parowe, spalinowe- te powstawały w pierwszej kolejności, a dopiero później wykształciły się systemy tramwajowe elektryczne . Niemniej jednak musimy zwrócić uwagę, że wyżej wymienione kategorie maszyn transportowych...

Tramwaj elektryczny

Tramwaje w pierwszej wersji stworzone zostały w Niemczech, a dokładniej na terenie dzielnicy Groß-Lichterfelde. Za inicjatora stworzenia konstrukcji pierwszego z tych pojazdów uznano Wernera Siemensa. To on odpowiada za wypuszczenie na drogi eksperymentalnego tramwaju elektrycznego. Miało to miejsce w 1881 roku....

Tramwaj

Jednym z charakterystycznych rodzajów środku transportu masowego okazuje się przede wszystkim tramwaj, który w naszym kraju jest popularny coraz częściej, ponieważ stanowi wygodniejszy i bardziej komfortowy środek przemieszczania się zbiorowego niż nawet popularny autobus. Pojęcie tramwaj pochod...